Kötü Rüya Görüldüğünde Okunacak Dua

By | Ocak 25, 2019

Kötü rüya duası, Kötü Rüya Görenin Okuyacağı Dua
Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) diyor ki; Peygamber (s.a.s.)’i şöyle buyururken işittim: “Sizden biriniz hoşuna gidecek sevdiği bir rü’ya görünce; bilsin ki güzel rüya yüce Allah’tandır- bu durumda, ‘Elham-dülillah’ (her türlü övgü Allah’a mahsustur) diyerek Allah’a hamd etsin ve rüyasını sevdiği (salih) insanlara anlatsın. Hoşlanmadığı bir rüya görünce de -bilsin ki o şeytandandır- sol tarafına üç defa üflesin, kötü rüyanın ve Şeytanın şerrinden;

Kötü Rüya Görüldüğünde Okunacak Dua

E’ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm

“Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım)’ diyerek Allah’a sığınsın ve onu hiç kimseye anlatmasın. O zaman o rüya kendisine zarar vermez.” (Buhârî, Ta’bîr, 3, 46; Müslim, Rü’yâ, 3; Tirmizî, De’avât,52; İbni Mâce, Rü’yâ, 3)

İmam Mâlik (r.a.)’ten rivayete göre; Hâlid İbnu’l Velîd (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.s.)’e: gelerek “Ben uykuda iken korkutuluyorum, ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?” diye sormuş, Peygamberimiz (s.a.s.) de ona şu duayı okuyup Allah’a sığınmasını tavsiye etmiştir:

“E’ûzü bi-kelimâtil-lâhit-tâmmeti min ğadabihî ve ‘ıkâbihî ve şerri ‘ıbâdihî ve min hemezâti’ş-şeyâtîni ve en yehdurûn.”

Anlamı: “Allah’ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O’nun gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (beni kötülüğe atan) beraberliklerinden (yanımda hazır bulunmalarından) Allah’a sığınırım!” (Malik, Şi’r, 4; Taberanî, el-Mu’cemü’l-Evsat, No:931)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir